Lek. wet. Jerzy Legień

Do napisania kolejnej aktualizacji informacji o sobie skłoniła mnie refleksja i … zaproszenie na zjazd rocznika, która odbędzie się w maju 2018 r. Nawet nie pamiętałem o tym, że minęło już 40 lat mojej pracy! 

Moja praktyka, zwiększenie liczby współpracowników – daje mi bardzo dużo satysfakcji, zadowolenia.

Dobra atmosfera w pracy daje wszystkim możliwość realizowania się.

W chwili obecnej zgłębiam wiedzę oraz nabywam nowe doświadczenia w ortopedii – stała się ona dla mnie niezgłębioną wiedzą.

A zainteresowania? Kontakt z naturą, a także podglądanie zachowań moich dwóch, młodych kotów: Dyzia i Rufina.