Dr n. wet. Małgorzata Legień-Urbańska

W naszej przychodni zajmuję się specjalistyczną diagnostyką ultrasonograficzną klatki piersiowej (ECHO serca, USG płuc) oraz jamy brzusznej, a także diagnostyką radiologiczną małych zwierząt. Staram się cały czas podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu konferencjach dotyczących diagnostyki obrazowej, kardiologii i chorób wewnętrznych. Uwielbiam rozwiązywać zagadki kliniczno – diagnostyczne, pomoc moim pacjentom sprawia mi wiele radości i satysfakcji.

Po ukończeniu studiów na wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu pogłębiałam swoją wiedzę odbywając staże w Klinice Chorób Wewnętrznych oraz w Katedrze i Klinice Chirurgii, tam też rozpoczęłam 4 letnie studia doktoranckie

Tytuł Doktora Nauk Weterynaryjnych uzyskałam w 2014 r. broniąc pracę doktorską z zakresu chirurgii i ultrasonografii.

W Katedrze i Klinice Chirurgii UP we Wrocławiu pracowałam jako lekarz anestezjolog, przeprowadzałam znieczulenia inhalacyjne, infuzyjne oraz znieczulenia miejscowe, a także zajmowałam się intensywną terapią pacjentów w stanach nagłych, zagrażających życiu.

Podczas studiów doktoranckich prowadziłam zajęcia dydaktyczne z zakresu chirurgii i anestezjologii dla studentów wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Jestem autorką kilkunastu publikacji z zakresu chirurgii i anestezjologii weterynaryjnej.

W 2016 roku ukończyłam studia specjalizacyjne z Radiologii Weterynaryjnej.


Publikacje:

„Sposoby zapobiegania zrostom pooperacyjnym”. M. Legień, K. Ratajczak. Medycyna Weterynaryjna 2011, 67(10), 678-682.

„Syndrom Vogt – Koyanagi – Harada u ludzi i syndrom skórno-naczyniówkowy u psów”. Weterynaria w Praktyce 2011, 3, 53-55.

„Odma opłucnowa u psów i kotów”. M. Kiełbowicz, J. Paczuska, M. Legień, A. Kowalczyk. Weterynaria w Praktyce 2011, 5, 16-22.

„Chirurgia żołądka i jelit cienkich u psów i kotów – najczęściej wykonywane zabiegi i powikłania pooperacyjne”. M. Legień, K. Ratajczak. Młodzi Naukowcy dla Polskiej Nauki. Część 2 – Nauki przyrodnicze. Creativetime, Kraków 2011, 127-132.

„Zabieg owariohisterektomii u psów i kotów, techniki chirurgiczne i powikłania pooperacyjne”. M. Legień, K. Ratajczak. Nowe trendy w naukach przyrodniczych. Tom II. Creativetime, Kraków 2011, 106-111.

„Chirurgiczna rekonstrukcja ubytków podniebienia”. J. Bieżyński, J. Nicpoń. M. Legień. Magazyn Weterynaryjny 2012, vol 21, nr 179, 356-362.

„Metody zakładania opatrunków i najczęściej wykorzystywane materiały u psów i kotów”. M. Legień, K. Ratajczak, P. Prządka. Magazyn weterynaryjny 2013, 10, vol 22, nr 197, 1009-1015.

„Postępowanie anestezjologiczne uwzględniające wymogi zabiegów ortopedycznych”.

P. Skrzypczak, M. Legień. Magazyn Weterynaryjny 2013, 10, vol 22, nr 197, 989-997.