Oferta

Oferujemy w naszej przychodni weterynaryjnej podstawowy zakres usług tj. profilaktyka, lecznictwo, porady. Przygotowani jesteśmy również do świadczenia usług ponadstandarowych.

Staramy się, aby oferowany zakres usług dał w miarę naszych możliwości jak najbardziej właściwe, profesjonalne rozwiązanie problemów naszych pacjentów. Wnikliwe badania kliniczne, które jest podstawą działania, uzupełniamy dodatkowymi badaniami diagnostycznymi. To daje możliwość postawienia właściwej diagnozy i prowadzenie skutecznej terapii.

Badania laboratoryjne, diagnostyka obrazowa (RTG , USG), diagnostyka: dermatologiczna, neurologiczna, onkologiczna, okulistyczna, ortopedyczna – są tego przykładem. W razie wątpliwości konsultujemy przypadki w innych ośrodkach.

Badania bilansowe
Badania laboratoryjne
Badania obrazowe
Chirurgia
Zoopsycholog
Karta dużej rodziny
Paszporty unijne