Paszporty unijne

Wystawiamy paszporty dla zwierząt towarzyszących, umożliwiające przekroczenie granicy. Jednocześnie wykonujemy implantacje mikroprocesorów w systemie ISO 11784/11785/FDXB/. Implantacja mikroprocesora jest procesem bezbolesnym – to podobna czynność jak wykonanie zastrzyku. Jest ona niezbędna do trwałej identyfikacji – nadaniu zwierzęciu tożsamości i skojarzeniu z prawnym właścicielem.