Chirurgia

 

Szpital i hospitalizowanie naszych pacjentów po zabiegach stało się bardzo ważnym elementem pełnej opieki weterynaryjnej. To pod naszą opieką, w warunkach jak najbardziej właściwych wybudzają się pacjenci. Szpital rozwiązuje problemy właścicieli, którzy stają przed koniecznością opieki pooperacyjnej nad poważnie chorym zwierzęciem. Szpital jest także dla nas dużym komfortem pracy, gdyż umożliwia stałe monitorowanie podstawowych parametrów życiowych hospitalizowanych zwierząt.